preventel_logo_web_retina

Hoe tekent u bezwaar aan tegen registratie?

U kunt (uitsluitend) schriftelijke informatie vragen over of bezwaar aantekenen tegen uw eigen registratie. Dit kan via het online bezwaarformulier of u kunt een brief met uw bezwaar sturen naar:
Stichting Preventel
Postbus 744
7400 AS Deventer

Preventel is niet telefonisch bereikbaar.

Voor personen dient de vraag of het bezwaar minimaal te bevatten:

 • naam en voorletter(s)
 • geboortedatum
 • postadres
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning). Het Burgerservicenummer en de pasfoto kunnen hierop, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), onzichtbaar worden gemaakt.

Indien geen geldig kopie legitimatiebewijs is bijgevoegd, wordt de vraag of het bezwaar niet in behandeling genomen. De kopie legitimatiebewijs wordt na afhandeling van het informatieverzoek of bezwaar vernietigd.

 • naam
 • nummer Kamer van Koophandel
 • postadres
 • uittreksel van de geldige registratie (maximaal 3 maanden oud) bij de Kamer van Koophandel
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning). Het Burgerservicenummer en de pasfoto kunnen hierop, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), onzichtbaar worden gemaakt.

Indien geen uittreksel registratie Kamer van Koophandel en/of kopie legitimatie-bewijs is bijgevoegd, wordt de vraag of het bezwaar niet in behandeling genomen. De kopie legitimatiebewijs wordt na afhandeling van het informatieverzoek of bezwaar vernietigd.

De stichting Preventel onderzoekt uw bezwaar en zal u binnen 30 dagen schriftelijk over het resultaat informeren.
Het verstrekken van een antwoord op uw informatieverzoek vindt sneller plaats.

Bezwaar aantekenen

Voor het afhandelen van uw inzageverzoek of bezwaren hebben wij een helpdesk ingeregeld. Om uw privacy te waarborgen mogen wij u geen informatie verstrekken omtrent uw registratie. 

U kunt (uitsluitend) schriftelijk bezwaar aantekenen. Dit kan via het bezwaarformulier. Preventel is verplicht om te controleren dat de persoon die om inzage verzoekt, ook daadwerkelijk de persoon is op wie de gevraagde gegevens betrekking hebben. Om dit vast te stellen, vragen wij u om met uw inzageverzoek ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Zodra wij uw identiteit hebben gecontroleerd, vernietigen wij deze kopie. 

Om misbruik van uw kopie identiteitsbewijs te voorkomen, adviseren wij u altijd het volgende te doen:

 • Breng een markering aan op uw kopie, bestaande uit het doel, voor wie het bestemd is en de datum waarop u het heeft verstrekt. Bijvoorbeeld "Inzageverzoek Preventel 26 januari 2016".
 • Maak uw burgerservicenummer (BSN nummer) onleesbaar.
 • Eventueel kunt u uw foto ook wegstrepen.
 • Via de overheid is een 'app' verkrijgbaar (Android, iOS en Windows Phone), waarmee bovengenoemde markeringen eenvoudig aan te brengen zijn: www.kopie-id.nl.
 • De kopie van uw identiteitsbewijs kunt u uploaden via het aanvraagformulier. Het formulier wordt verstuurd via een beveiligde verbinding.

Na afhandeling van het inzageverzoek of bezwaar vernietigen wij de kopie van uw legitimatiebewijs. Indien blijkt dat uw gegevens onterecht zijn geregistreerd dan zal Preventel deze conform onze wettelijke verplichtingen aanpassen of verwijderen. 

Preventel doet haar best binnen vijf werkdagen een antwoord op uw inzage verzoek te sturen. De afhandeling van een bezwaar kost meer tijd (uiterlijk binnen 30 kalenderdagen).

Bezwaarformulier

© 2016 l Preventel