preventel_logo_web_retina

Sta ik geregistreerd bij Preventel?

U kunt (uitsluitend) schriftelijke informatie vragen over uw eigen registratie. Dit kan via het online aanvraagformulier of u kunt een brief met het verzoek om informatie sturen naar:
Stichting Preventel
Postbus 744
7400 AS Deventer


Het verzoek dient minimaal te bevatten:
Personen:
- naam en voorletter(s)
- geboortedatum
- postadres

Bedrijven:
- naam
- nummer Kamer van Koophandel
- postadres

Het verzoek kan uitsluitend betrekking hebben op uw eigen gegevens. Bij het verzoek worden aanvullend documenten gevraagd om de identiteit vast te stellen. U moet een volledige kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning). Maak ook een kopie van de achterkant van het legitimatiebewijs indien daar naamgegevens en/of een geboortedatum staan. Het Burgerservicenummer en de pasfoto kunnen, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), onzichtbaar worden gemaakt. De kopie legitimatiebewijs wordt na afhandeling van het informatieverzoek of bezwaar vernietigd.

Voor bedrijven geldt dat een kopie van het uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel meegestuurd dient te worden.

Het is niet mogelijk persoonlijk, telefonisch of anders dan schriftelijk informatie over registratie te vragen.

Informatie aanvraag

Voor het afhandelen van uw inzageverzoek of bezwaren hebben wij een helpdesk ingeregeld. Om uw privacy te waarborgen mogen wij u geen informatie verstrekken omtrent uw registratie. 

Via het informatie aanvraagformulier kunt u inzage krijgen in uw gegevens. Preventel is verplicht om te controleren dat de persoon die om inzage verzoekt, ook daadwerkelijk de persoon is op wie de gevraagde gegevens betrekking hebben. Om dit vast te stellen, vragen wij u om met uw inzageverzoek ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Zodra wij uw identiteit hebben gecontroleerd, vernietigen wij deze kopie. 

Om misbruik van uw kopie identiteitsbewijs te voorkomen, adviseren wij u altijd het volgende te doen:

  • Breng een markering aan op uw kopie, bestaande uit het doel, voor wie het bestemd is en de datum waarop u het heeft verstrekt. Bijvoorbeeld "Inzageverzoek Preventel 26 januari 2016".
  • Maak uw burgerservicenummer (BSN nummer) onleesbaar. Let er echter wel op dat het nummer van uw ID-bewijs zichtbaar blijft.
  • Eventueel kunt u uw foto ook wegstrepen. 
  • Via de overheid is een 'app' verkrijgbaar (android, iOS en Windows Phone), waarmee bovengenoemde markeringen eenvoudig aan te brengen zijn: www.kopie-id.nl.
  • De kopie van uw identiteitsbewijs kunt u uploaden via het aanvraagformulier. Het formulier wordt verstuurd via een beveiligde verbinding.

Na afhandeling van het inzageverzoek vernietigen wij de kopie van uw legitimatiebewijs. Indien blijkt dat uw gegevens onterecht zijn geregistreerd dan zal Preventel deze conform onze wettelijke verplichtingen aanpassen of verwijderen. 

Preventel doet haar best binnen vijf werkdagen een antwoord op uw inzage verzoek te sturen. De afhandeling van een bezwaar kost meer tijd ( uiterlijk binnen 30 kalenderdagen).

Formulier

© 2016 l Preventel